کد خبر :92 | تاریخ : يكشنبه 16 مهر 96  | ارسال شده توسط :اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی

جلسه ی توجیهی مدیران کانون های آگهی و تبلیغات شهرستان آباده برگزار شد
جلسه ی توجیهی مدیران کانون های آگهی و تبلیغات شهرستان باحضور کلیه ی مدیران کانون های آگهی و تبلیغات تشکیل شد
به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آباده جلسه ی توجیهی مدیران کانون های آگهی و تبلیغات شهرستان با حضور کلیه مدیران کانون ها به منظور بررسی و توجیه قوانین و مقررات تشکیل شد. در این جلسه که با هدف آشنایی مدیران کانونها با سامانه اداره کل تبلیغات و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز تشکیل شد  

علی اکبر عرب شیبانی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی یکی از اهداف مهم کانون های تبلیغاتی را حرکت در چارچوب قانون دانست و بیان داشت: رعایت مجموعه قوانین تبلیغات کشور و همگام بودن با این مجموعه یکی از مهمترین وظایف کانونهای تبلیغاتی است و مادامی که از این خط قرمز خدای ناکرده عدول شود عواقب جبران ناپذیری به دنبال خواهد داشت رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به قیمت بالای پایه های تبلیغاتی موجود در سطح شهر اظهار داشت: باتوجه به اینکه قیمت بالای پایه های تبلیغاتی در شهر موجب رنجش خاطر همشهریان عزیز شده است و برابر قانون می بایست پایه های تبلیغاتی شهر با برگزاری مزایده توسط شهرداری به کانون ها واگذار شود ، در آینده ای نزدیک نسبت به هماهنگی با شهرداری این موضوع را پیگیری خواهیم نمود

دبیر شورای فرهنگ شورای عمومی از تشکیل انجمن چاپ و تبلیغات نیز خبر داد و افزود:

به زودی شاهد تشکیل انجمن چاپ و تبلیغات شهرستان خواهیم بود وی با بیان شرح وظایف این انجمن اظهار داشت باتوجه به حفظ حقوق کانونهای آگهی و تبلیغات هیچ یک از چاپخانه ها حق چاپ طرح های دریافتی بدون لگوی کانون را نخواهند داشت و چنانچه این مسئله رعایت نشود با خاطی برابر قانون رفتار خواهد شد

در ادامه هادی فرخی کارشناس مطبوعات و تبلیغات اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نسبت به تشریح سامانه اداره کل تبلیغات و اطلاع رسانی و تأیید واژه های سردرب مغازه ها و فهرست ممنوعیت های قانون تبلیغات بازرگانی کشور پرداخت و افزود:

مدیران کانونها با مراجعه به این سامانه کلیه ی اخبار و اطلاعات مورد نیاز خود را دریافت خواهند نمود. وی با اشاره به تمدید به موقع مجوز فعالیت کانونها برابر ماده 16 قوانین  و مقررات تبلیغاتی کشور اظهار داشت

 مدیران هیچ یک از کانونهای آگهی و تبلیغات نمی تواند امتیاز خود را به غیر واگذار نماید و متقاضیان واجد شرایط می بایست با مراجعه به سامانه کانونهای آگهی و تبلیغات نسبت به ثبت نام و سیر مراحل قانونی اقدام و شخصا" نسبت به اخذ مجوز اقدام نماید

 فرخی با اشاره به بند 5 ماده 4 آئین نامه تأسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون های آگهی و تبلیغات اشتغال مدیر مسئول در وزارتخانه، مؤسسات ، شرکتهای دولتی و شهرداری ها را تخلف و حضور صاحب امتیاز و مدیر مسئول کانون را در محل کار الزامی دانست؛ وی نیز از طرح رتبه بندی کانونهای آگهی و تبلیغات در آینده ای نزدیک خبر داد

شایان ذکر است شهرستان آباده دارای 9 کانون آگهی و تبلیغات فعال دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد   

کلیه حقوق برای پایگاه اطلاع‌ رسانی شهرستان آباده محفوظ است.