کد خبر :90 | تاریخ : دوشنبه 10 مهر 96  | ارسال شده توسط :مدیریت جهاد کشاورزی

برای اولین بار گواهی محصول سالم درآباده
برای اولین بار گواهی محصول سالم درآباده
 برای اولین بار گواهی محصول سالم درآباده


درجهت تولید محصول سالم واستفاده از روشهای غیر شیمیایی در تولیدات محصولات کشاورزی به موجب بند ۸ و ۱۲ دستور رییس جمهور به وزیر جهاد کشاورزی به موجب تولید محصول سالم وکاهش مصرف سموم وکود شیمیایی در گلخانه خیار سبز آقای محسن علوی (گلخانه خصرا) واقع در سیدان آباده بر اساس نظارت مستمر کلینیک گیاهپزشکی کلوان و استفاده از مواد بیولوژیک وتله های نوری وکارت زرد وآبی و استفاده از رولهای آبی نمونه برداری در حضور مسول غذا ودارو مرکز بهداشت خانم اعرابی ومسول حفظ نباتات شهرستان صورت گرفته وپس از آزمایش باقیمانده سموم ‌ونیترات.برای گواهی محصول سالم
برای اولین بار گواهی محصول سالم در محصول خیارسبز برای گلخانه آقای

محسن علوی(گلخانه خضرا) صادر شده است..

کلیه حقوق برای پایگاه اطلاع‌ رسانی شهرستان آباده محفوظ است.