کد خبر :52 | تاریخ : شنبه 24 تير 96  | ارسال شده توسط :اداره تعاون ،كار و رفاه اجتماعي

آگهی مزایده عمومی مجموعه فرهنگی ورزشی کارگران آباده
آگهی مزایده عمومی مجموعه فرهنگی ورزشی کارگران آباده
هیأت امنای مجموعه ورزشی کارگران استان فارس در نظر دارد اجاره استخر مجموعه ورزشی شهرستان آباده را به مدت یکسال به مزایده بگذارد. متقاضیان جهت دریافت شرایط مزایده (اسناد مزایده) و برگه پیشنهاد قیمت ، ازتاریخ درج فراخوان تا تاریخ 96/04/30 به وب سایت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس به آدرس: https://fars.mcls.gov.ir مراجعه نمایند و اسناد تکمیل شده را حداکثر تا پایان روز 96/05/03 ، به اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی فارس به آدرس: شیراز، خیابان سمیه، نبش خیابان شهید حدادی، دبیرخانه اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی فارس تحویل فرمایند.

سایر شرایط:

1ـ شرکت در مزایده برای عموم آزاد است .

2ـ هزینه درج آگهی در روزنامه و همچنین هزینه تعیین قیمت کارشناسی مجموعه بر عهده برنده و یا برندگان مزایده می باشد.

3ـ در صورت  انصراف برندگان (نفرات اول تا سوم) مبلغ تضمین شرکت در مزایده به نفع مجموعه ورزشی کارگران ضبط می گردد.

4ـ برنده مزایده باید فاقد هر گونه سوء پیشینه از مراجع قضایی باشد.

5ـ تاریخ بازگشایی پاکت ها پنجشنبه 96/05/05 ساعت 10 صبح می باشد./

کلیه حقوق برای پایگاه اطلاع‌ رسانی شهرستان آباده محفوظ است.