کد خبر :43 | تاریخ : پنجشنبه 25 خرداد 96  | ارسال شده توسط :اداره تعاون ،كار و رفاه اجتماعي

برگزاری انتخابات مجمع عمومی انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های حمل و نقل شمال فارس
مجمع عمومی انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های حمل و نقل شمال فارس برگزار و حمزه امیرآبادی به عنوان رییس هیات مدیره این انجمن انتخاب شد.
به گزارش روابط عمومی اداره تعاون ، کار ورفاه اجتماعی شهرستان آباده ، مجمع عمومی انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های حمل و نقل شمال فارس با حضور 22 نفر در محل سالن اجتماعات انجمن برگزار شد.

در راستای اجرای مفاد ماده 131 قانون کار و در جهت حفظ و صیانت از حقوق و منافع مشروع باربری های شمال فارس این اداره نسبت به تشکیل انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های حمل و نقل شمال فارس اقدام نمود.

هاشمی رئیس اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی شهرستان آباده ضمن توضیحاتی در این زمینه عملکرد انجمن ها را خوب توصیف نمود و از اعضا جدیدی که با رای مستقیم شرکت ها انتخاب شدند خواست که تمام هم و غم خود را در راستای دفاع از حقوق مشروع شرکت ها به کار بسته و با نهاد ها و ارگان های که به طور مستقیم و غیر مستقیم با انجمن همکاری دارند بعد ازتوضیحاتی آقای هاشمی هر یک از اعضا به بیان دیدگاههای خود پرداختند .

در ادامه و ضمن برگزاری انتخابات هیات مدیره و بازرس آقایان حمزه امیر آبادی ، ضیاء آسیایی ، یعقوب جهانبخشی ، مرتضی ساریخانی ، محمد باقر فلاح زاده به عنوان اعضا هیئت مدیره و آقایان محمود میرزاخانی و سید رسول حسینی بازرسین انجمن انتخاب گردیدند.  

کلیه حقوق برای پایگاه اطلاع‌ رسانی شهرستان آباده محفوظ است.